Kodex realitního poradce

V souladu se zákony ČR používáme etický kodex.

- realitní poradce jedná při své činnosti vždy kvalifikovaným způsobem, čestně, v souladu s dobrými mravy a platnými právními normami České republiky.

- realitní poradce svým jednáním nepoškodí oprávněné zájmy a práva klienta

- realitní poradce nečiní rozdílů mezi svými klienty z důvodů rasových, náboženských, národnostních, politických či jim podobných.

- realitní poradce volí takové postupy, aby nezneužil svého postavení v neprospěch svého klienta.

- realitní poradce nesmí bez souhlasu klienta zveřejnit důvěrné informace (běžně nedostupné) klientem poskytnuté, a to ani po ukončení spolupráce.

- realitní poradce je povinen zachovat mlčenlivost vůči třetím osobám o obchodních případech, a to i po jejich ukončení. Povinnosti mlčenlivosti může realitního makléře zprostit ten kdo jej mlčenlivostí zavázal nebo soud.

- realitní poradce spolupracuje s ostatními důvěryhodnými realitními makléři, pokud je to v zájmu klienta. Při takové spolupráci realitní makléř druhého realitního makléře úmyslně nepoškodí, respektuje zásady dobré spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.

- realitní poradce nerealizuje obchodní nabídky vlastní nebo členů své rodiny (osob blízkých) či vlastní firmy, pokud s touto skutečností neseznámí kancelář DevePoint reality.

- realitní poradce jedná vždy v souladu se pravidly obchodní značky DevePoint reality. Realitní makléř svým vystupováním vždy reprezentuje firmu a tím i svoji osobnost.

- realitní poradce si je vědom své odpovědnosti v procesu obchodování s nemovitostmi, a proto se neustále zdokonaluje ve všech oblastech realitní činnosti.

- realitní poradce ví, že v jednoduchosti je krása a klient tuto jednoduchost ocení ikdyž si nebude uvědomovat kolik práce a osobního odříkání jeho makléř vynaložil.

Klient je vždy na prvním místě.

tým DevePoint

Pokračujte na aktuální nabídku


Copyright © 2010 - 2020 MakroMedia group, Všechna práva vyhrazena, Design a kód MakroMedia.cz,; OlomouckeWeby.cz